the gapanese invasion is nigh!

"pinakamaganda ka nga sa buong kapuluan, pero latina na naman ang magwawagi ng korona at sash sa miss world! racism ba ito? lupasay!"

Friday, July 04, 2008

ang narsiso sa mrt


Sa gubat ng lungsod na ito,
Naglipana ang mga kawangis mo at heto ka,
Namumukadkad sa pusod
Ng mga guho,
Nakatunghay sa pag-agos
Ng rumaragasang MRT
Na singtulin ng takbo ng aking isip
Upang mapalapit sa katawan mong nililok ng gym
Destinasyon mo ma’y dulo ng daigdig na ito
Sapat ang balanse ng magnetic card ko
Babantayan nang hindi matakasan
O ako’y mapaglalangan ng ibang diwatang
Nahuhumaling sa iyong kagandahan
Sa paglulan mo
Matipuno mong bisig at hindi handrails
Ang kakapitan ko
Sabay sa daloy ng tren
Huhubarin ng tingin ang baro mong
Body hugging
Alunignig akong sasamba sa’yo
Mula bumbunan hanggang mga paa
Ngunit ang repleksyon ba sa salaming bintana
Ang nagpapasidhi ng lungkot sa iyong mga mata?

No comments:

Post a Comment